Familjeporträtt, pappa, mamma och två barn i en park på hösten.

Rätten till utbildning utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Staten har det yttersta ansvaret. Så även för att stödet till barn med funktionsnedsättning och deras familjer fungerar.

En skola med full funktionsrätt är avgörande för att barn och unga ska kunna utvecklas och nå full delaktighet i samhället. I dag tvingas många elever med funktionsnedsättning att stanna hemma från skolan när stödet och lärmiljön inte fungerar. Hela familjen påverkas på ett avgörande sätt. Ohälsan är ofta högre hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett resultat av att inte heller stödet till familjen fungerar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • Att rätten till utbildning och en fungerande skolgång för elever med funktionsnedsättning säkerställs i praktiken.
  • Att lärar- och rektorsutbildningen ska förstärkas med mer kunskap om funktionsnedsättningar, hinder i lärmiljön och pedagogiska metoder för elever i behov av särskilt stöd.
  • Att samhällsstödet till familjer med funktionsnedsättning stärks så att föräldrar kan vara föräldrar på lika villkor som andra föräldrar.

 

Vill du veta mer?