I gruppen arbetar vi med skolfrågor som är gemensamma för många funktionsrättsförbund. Arbetsgruppen har funnits sedan våren 2022. Generellt finns det en stor samsyn kring de problem som barn och elever med funktionsnedsättning idag möter i det svenska skolsystemet. Syftet med vårt arbete är att åstadkomma förändringar för att förbättra skolsituationen för barn och elever med funktionsnedsättning utifrån ett rättighetsperspektiv. Ett resultat av arbetet under 2022 var en gemensam debattartikel i DN om behovet av att ta fram data och statistik om hur skolsituationen ser ut för elevgruppen.

Deltagande förbund

Afasiförbundet/Talknuten
Astma- och Allergiförbundet
Autism Sverige
Diabetesförbundet
FUB
Elöverkänsligas Riksförbund
OCD-förbundet
PIO
RG Aktiv rehabilitering
Riksförbundet Attention
RSMH
Svenska Downföreningen
EDS Riksförbund

För frågor om arbetsgruppen och medverkan kontakta:
Ansvarig hos Funktionsrätt Sverige,
Agneta Söder agneta.soder@funktionsratt.se