Universell utformning definieras i Funktionsrättskonventionen. Det innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett alla våra olika behov och förutsättningar. En inkluderande samhällsplanering utgår från den mänskliga mångfalden och bidrar till hållbar utveckling.

Universell utformning av samhället är en investering i framtiden. Det är också ett åtagande för Sverige, EU och alla drygt 170 stater som har valt att genomföra Funktionsrättskonventionen.

Idag finns brister i lagstiftning, forskning, styrning och uppföljning för att säkerställa att allt nytt utgår från universell utformning samhälle.

Funktionsrätt Sverige kräver att staten, inklusive kommuner och landsting ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med FN:s allmänna kommentar 2 om tillgänglighet. Alla individer har rätt till tillgång till det som erbjuds allmänheten. Det innebär att ta fram lagstiftning, strategi och en plan för att:

  • allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning. Det handlar om att göra rätt från början för att se till att alla kan använda samma saker. Det blir billigare och mer hållbart. Universell utformning inkluderar personer med funktionsnedsättning.
  • ta fram en handlingsplan för att alla miljöer och tjänster som redan finns gradvis ska göras tillgängliga med hjälp av standarder. Tillgänglighet är en ovillkorlig skyldighet för staterna, oavsett kostnader. Tillgänglighet rör personer med funktionsnedsättning som grupp och ska finnas innan någon begär tillgång.
  • säkerställa individers rätt till skälig anpassning. Om en individ med funktionsnedsättning inte har tillgång till en viss vara eller tjänst som erbjuds allmänheten så finns en skyldighet att vidta skäliga åtgärder direkt i den situationen. Detta gäller utan undantag för både offentlig och privat sektor, även om tillgänglighetsstandarder har följts. Det ska omfattas av diskrimineringsskydd i lagen.

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning ska aktivt involveras i universell utformning och standardisering. 2019 lanserades Tillgänglighet genom universell utformning – en europeisk standard som riktar sig till organisationer. I vårt remissvar om styrning av funktionshinderpolitiken har vi framfört standarden ska vara en gemensam utgångspunkt för arbetet med universell utformning.

Vill du veta mer?

Standarden Tillgänglighet genom universell utformning (SS EN 17161:2019)

Processtödet Guide till universell utformning (2021), som tagits fram av projektet Rätt från början i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola

Projektet Rätt från början (2019 – 2022)

Funktionsrätt Sveriges remissvar till styrkraftutredningen (2019)

Foldern Dags att skapa ett universellt utformat samhälle (2013)

Rapporten Vägen mot ett universellt utformat samhälle  (2013)

Artikeln AI som inte diskriminerar (2019)

Information på andra webbplatser

Allmän kommentar om tillgänglighet

Utgiven av FN 2014 översatt till svenska 2016 och finns i flera versioner

Parlamentarisk utredning om universellt utformad samhällsplanering

Förslag till direktiv överlämnade till regeringen i januari 2015

rattfranborjan.nu
Projektwebbplats för Rätt från början (2019-2022)

Universella rättigheter – universella lösningar
Seminarium från MR-dagarna 14 november 2013

Bakgrund till universell utformning av samhället

Samlade länkar till begrepp och forskning