Alla har rätt till information och kommunikation. Funktionsrättskonventionen är den första konvention som inkluderar rätten till tillgång till informations- och kommunikationsteknik.

För många människor med funktionsnedsättning har den digitala tekniken varit en dörröppnare till arbete, delaktighet och kommunikation med omvärlden. Men om tekniken inte utformas för olika behov kan den utestänga människor från kommunikation, utbildning och arbete.

Trots att Sverige har en hög ambition när det gäller digitala frågor, saknas tydliga strategier för att säkerställa universell utformning av teknik. Det är nödvändigt för att alla innevånare har tillgång till kommunikation på lika villkor. Politiken behöver ställa om mot ett samhälle för alla som minskar beroende av bidrag för hjälpmedel eller teknik för att kommunicera.

Funktionsrätt Sverige kräver att staten tar ansvar för att:

  • säkerställa universell utformning i utveckling av ny teknik
  • inkludera funktionsrättsorganisationer i utveckling och beslut om innovationer från början
  • säkerställa att det finns tillgång till alternativ baserat på självbestämmande för alla människor som av olika anledningar inte kan utnyttja den digitala tekniken för att kommunicera

Information på andra webbplatser

Internationella riktlinjer för tillgängligt innehåll på webben WCAG 2.0

Riktlinjerna är under uppdatering men är utgångspunkt för kommande lag som rör offentliga webplatser

Standard för krav på tillgänglighet i upphandling av IT

Europeisk standard som ska användas i offentlig upphandling