De 17 globala hållbarhetsmålen för att förändra vår värld:

1: Ingen fattigdom

2: Ingen hunger

3: God hälsa och välbefinnande

4: God utbildning för alla

5: Jämställdhet

6: Rent vatten och sanitet

7: Hållbar energi för alla

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur

10: Minskad Ojämlikhet

11: Hållbara städer och samhällen

12: Hållbar konsumtion och produktion

13: Bekämpa klimatförändringen

14: Hav och marina resurser

15: Ekosystem och biologisk mångfald

16: Fredliga och inkluderande samhällen

17: Genomförande och globalt partnerskap

 

Källa: Texterna om mål och delmål som delvis är redigerade har hämtats från www.globalamålen.se