Sveriges funktionshinderpolitik ska utgå från mänskliga rättigheter. Människor med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Det behövs en genomgripande omställning för att skapa ett samhälle för alla som utgår från universell utformning.

Sverige är ett av världens rikaste länder men ojämlikheten för personer med funktionsnedsättning ökar. På flera områden har situationen försämrats de senaste åren. Riksdagen beslutade om nytt mål och inriktning för funktionshinderpolitik i november 2018 med en tydligare beskrivning av mångfald än i regeringen proposition.  I maj 2019 kom betänkandet Styrkraft i funktionshinderpolitiken med förslag om delmål och uppföljning som knappt har med några av synpunkterna från representanter från Funktionsrättsorganisationer

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • systematisk uppföljning över hela landet för genomförande av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030.
  • utredning av luckor i lagstiftning samt konsekvensanalyser som rör funktionsrätt i uppdrag, utredningar och lagförslag.
  • tydligt ansvarstagande  och förutsättningar för rättighetsbärare att utkräva rättigheter.
  • tolkning och tillämpning av universell utformning utifrån konventionen för att säkerställa samskapande av allt nytt i ett samhälle för alla.
  •  att befintlig miljö och kommunikation är tillgänglig genom en tidssatt handlingsplan.
  • förutsättningar och resurser för att aktivt involvera funktionsrättsorganisationer i beslut i linje med FN:s allmänna kommentar 7.