Den 7 april 2022

Mötet handlade om demokratisk delaktighet och främst diskuterades tillgång till information, valdeltagande och tillgång till det politiska rummet. Dessutom diskuterades demokratisk delaktighet i relation till funktionsrättskonventionen och på varje dialogmöte ska också frågan om aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen tas upp tillsammans med medverkande myndigheter. Dialogmötet den 7 april samlade nästan 30 personer från funktionsrättsrörelsen och inbjudna myndigheter, vilka denna gång var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Valmyndigheten.