Myndigheten för delaktighet, MFD, har uppdraget att främja respekten och medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De ska också verka för full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor enligt sin instruktion.

MFD har regeringens uppdrag att främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderpolitiken. MFD ska sprida kunskap, följa upp, utvärdera och analysera insatser för ett systematiskt och effektivt genomförande av målan för funktionshinderspolitiken.

Idag är funktionsrätt långt ner på den politiska dagordningen. Sverige har fått kritik från FN för att arbetet med rättigheter fungerar olika över landet. Det är inte frivilligt att följa upp Funktionsrättskonventionen. Få känner till rättigheter och skyldigheter som Sverige åtagit sig genom funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • översyn av artikel 33 om övervakning av funktionsrättskonventionen.
  • ökad kunskap om internationell folkrätt och funktionsrättskonventionen i myndigheter med särskilt ansvar för främjande av respekt för mänskliga rättigheter.
  • effektiv process för att involvera funktionsrättsorganisationer i beslut.

Information på andra webbplatser