Krav på tillgänglighet är inget nytt. I Sverige har det funnits lagkrav på tillgänglighet till byggnader i över 50 år och för transporter i över 40 år. Internationella riktlinjer för tillgänglig webb har funnits i över 30 år. Lagkrav på tillgänglighet har ökat internationellt under många år.

EU började redan 2004 att koppla krav på tillgänglighet till upphandlingsdirektivet. Tillgänglighetskraven skärptes 2014 till att gälla ”allt som ska användas av människor”. Det finns också tillgänglighetskrav i direktiv om medier, elektronisk kommunikation och offentliga webbplatser. Men det tog lång tid innan tillgänglighetslagen beslutades som specificerar vilka tillgänglighetskrav som ska ställas och vilka som har ansvar.

Europeiska tillgänglighetslagen antas 2019

I EU:s funktionshinderstrategi 2010-2020 innehöll planering för att införa en horisontell tillgänglighetslag. Direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster antogs den 17 april 2019. Direktivet omfattar funktionella funktionella krav för bland annat bankomater, tv-apparater, datorer, transporter, banktjänster, medietjänster, e-handel och telefoni som ska gälla på EU:s inre marknad. Senast den 28 juni 2022 ska direktivet var infört i nationell lag i medlemsländerna. Bestämmelserna ska börja gälla senast den 28 juni 2025.

Förslag från EU-kommissionen 2015

Det tog lång tid innan förslaget till en europeisk tillgänglighetslag presenterades av EU-kommissionen. Det skedde först efter att EU fått kritik från FN som också angav att lagen ska utgå från den allmänna kommentar om tillgänglighet som förtydligar åtaganden i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kampanjen Freedom of Movement 2011

European Disability Forum, EDF, startade redan 2011 i kampanjen ”Freedom of movement” med siktet inställt på tillgänglighet och universell utformning av varor och tjänster inom it, transport, hälsovård, utbildning, bostäder, räddningstjänst, turism, bank, försäkring, hushållsapparater, detaljhandel, rättsväsende, kultur, fritid och sport.

Långt engagemang i svensk funktionsrättsrörelse

Funktionsrätt Sverige (dåvarande Handikappförbunden) har varit aktiva i lagstiftningsprocessen sedan start. Vi anordnade bland annat ett seminarium den 22 april 2016 på Europahuset med bland andra ansvarig minister Åsa Regnér och europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt.