Denna arbetsgrupp har sin grund i LSS och en gemensam strävan att skapa en rättighetsbaserad förändring på området. Arbetsgruppen har varit aktiv sedan hösten 2021. På senare tid har arbetet även kommit att omfatta nära angränsande stödformer grundade på socialtjänstlagen som boendestöd och hemtjänst. För att nå ett starkt och brett nätverk som en grund för effektiv samverkan består denna arbetsgrupp både av förbund som är medlemmar i Funktionsrätt Sverige och av andra förbund och relevanta organisationer på området.

Deltagande organisationer:
Autism Sverige.
Svenska Downföreningen.
Neuro
Hjärnkraft
Synskadades riksförbund
STIL
Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA
Riksförbundet FUB
Synskadades Riksförbund

För frågor om arbetsgruppen och medverkan kontakta:
Ansvarig hos Funktionsrätt Sverige,

hanna.sejlitz@funktionsratt.se.