Liten hand i stor hand
©fotograf Anki A/arkivbild

Alla människor har lika värde och rättigheter. Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällets alla delar. Det är grunden för Funktionsrätt Sveriges arbete och uttrycks i Förenta nationernas, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som beslutades 1948.

Sedan dess har FN beslutat om flera konventioner. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sen 2009.

Funktionsrätt Sverige deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och är med i Svenska FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Vi är sammankallande för arbetet med Funktionsrättskonventionen i nätverket.

Idag uppfyller inte Sverige rättigheterna i alla FN:s konventioner. Sverige får kritik från många av FN:s övervakningskommittéer när det gäller situationen för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att institutet för mänskliga rättigheter garanteras långsiktiga resurser för att kunna vidmakthålla sitt viktiga arbete med att bevaka efterlevandet av mänskliga rättigheter i Sverige.
  • att funktionsrättsrörelsen finns med i nära samråd och aktivt involveras i alla beslut som berör våra medlemmar. Detta i enlighet med artikel 4:3 i Funktionsrättskonventionen.