Funktionsrätt Sverige deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och är med i Svenska FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Funktionsrätt Sverige är sammankallande för arbetet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i nätverket.

I Funktionsrätt Sveriges tidigare projekt om mänskliga rättigheter har vi tagit fram parallellrapporter. För en del av konventionerna har FN börjat med förenklade processer. Länderna behöver inte rapportera om alla artiklar i en konvention. Istället ber FN om förslag till prioriterade frågor att ställa till länderna. Dessa så kallade  ”List of issues” fastställs, och ska besvaras av konventionsstaten. Det är också möjligt för organisationer från civilsamhället att kommentera.

FN har också ett råd för mänskliga rättigheter där man tittar på varje land ur ett brett perspektiv. Medlemsstater kan också ställa frågor inom ramen för det som Universal Periodic Report, UPR. Civilsamhället rapporterar i detta fall några månader innan regeringen.