I FN:s barnkonvention står att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att delta i samhället på lika villkor.Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

FN:s Barnkonvention är, vid sidan om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrätt Sveriges utgångspunkt i arbetet med barns rättigheter. Barndomen har ett egenvärde och alla barn har rätt att utvecklas till fullvärdiga medborgare i samhället. Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen 1990.

Idag finns en rad alarmerande siffror som visar att så inte är fallet. Många barn med funktionsnedsättning har inte en skolgång som uppfyller deras behov. Vi vet också att många barn och ungdomar med funktionsnedsättning lider av psykisk ohälsa orsakad av brister i det omgivande samhället. Det är inte acceptabelt att brist på stöd, omvårdnad, behandling eller habilitering hindrar barnet i dess utveckling. Brister kan ge negativa psykiska och psykosociala följdverkningar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor i enlighet med Barnkonventionen.