Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är innovativ på flera sätt. Rätten att bli aktivt involverad i beslut och övervakning av konventionen genom sina organisationer är hjärtat i konventionen. Under förhandlingarna om texten i konventionen var representanter för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, alltså rättighetsbärarna själva, med. FN beskriver konventionen som ett “banbrytande fördrag om mänskliga rättigheter som etablerade människorättsmodellen av funktionshinder.”

Trots att nästan alla stater har antagit konventionen är det sällan organisationerna verkligen blir aktivt involverade på det sätt som krävs i genomförandet av rättigheterna. FN:s övervakningskommitté har därför tagit fram en allmän kommentar som beskriver vad artiklarna om aktiv involvering i beslut och övervakning innebär.

För att genomföra konventionen behöver både staten som representerar skyldighetsbärare och organisationer som representerar rättighetsbärare lära sig mer och tillämpa aktiv involvering i beslutsfattande och övervakning av konventionen.