Den 3 december varje år sen 2019 släpper vi en rapport om vad som hänt sedan rapporten Respekt för rättigheter lanserades.

Uppföljningsrapport 3 december 2022.pdf

Uppföljningsrapport 3 december 2021.pdf

Uppföljningsrapport 3 december 2020.pdf

Uppföljningsrapport 3 december 2020.word

Den 3 december 2019, på internationella funktionshindersdagen lanserades rapporten ”Respekt för rättigheter?” på ett seminarium i riksdagen. Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen.

Se seminariet från lanseringen i riksdagen här.

Det är hela 110 organisationer, inklusive våra egna medlemsförbund, som står bakom rapporten. Flera av samarbetsorganisationerna i länen är också med vilket gläder oss mycket.

Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar.

Hur har vi arbetat?

Vi har sedan april 2019 samarbetat i nio grupper, där vi gått igenom konventionens 33 olika artiklar för att ta reda på om rättigheterna har genomförts. Vi har hittat luckor i genomförandet och tagit fram förslag på vad behöver göras åt dem.

Regeringen har under året sammanställt svar på frågor från FN:s övervakningskommitté för konventionen och lämnat in en kortare rapport 22 oktober 2019.

Resultatet av vår granskning

  • Det är tydligt att det saknas ett rättighetsperspektiv när det gäller personer med funktionsnedsättning.
  • Konventionen används inte av myndigheter och domstolar för att tolka rättigheter.
  • Det är stora olikheter över landet.
  • Lagstiftningen har brister, det saknas uppföljning av att lagar följs och det är svårt att kräva sina rättigheter i domstol.
  • Trots de senaste årens högkonjunktur har stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats och enligt konventionen får ett land inte backa på rättigheter. Risken för fattigdom ökar. Många saknar stöd, bostad, utbildning och jobb och får allt mindre makt att bestämma över sina liv.

Hur kan vi använda rapporten?

Vi vill att beslutsfattare i regering, riksdag, regioner och kommuner ska gå igenom förlagen tillsammans med funktionsrättsrörelsen. Sedan behöver vi tillsammans bestämma vad som ska göras för att våra rättigheter ska respekteras!

Varenda en av de 33 artiklarna och de brister vi blottlagt och våra förslag till förändringar går att härleda till människors vardag i Sverige. Så ska de ses och så kan de användas i vårt intressepolitiska arbete, där rapporten framöver kommer att vara vårt viktigaste verktyg.

Det är ännu oklart när Sverige ska förhöras på nytt av FN i Geneve. När vi fått ett datum för mötet kommer vi att skicka in en kortare alternativrapport på engelska, som bygger på den befintliga rapporten och ett aktuellt läge. Förhoppningsvis har våra förslag lett till förändring innan dess.

Läs mer om rapporten på respektförrättigheter.se

Där finns bland annat tips på hur du kan använda rapporten i sociala medier.

 

Information och webbinarier om rapporten 

Välkommen att delta i vår webbinarieserie om innehållet i rapporten.

Rapporten Respekt för rättigheter? april 2020. pdf 

Rapporten Respekt för rättigheter? i lättläst, pdf

Rekommendationerna i kortversion. pdf

Pressmeddelande 3 dec

Debattartikel i Expressen 3 dec

 

Vill du köpa ett tryckt exemplar? 

 

Vill du veta mer?

Funktionsrätt Sverige har genomfört en webbinarieserie om Respekt för rättigheter med fördjupningar om olika områden sedan 2020.

Information på andra webbplatser

Läs mer om rapporten på respektförrättigheter.se

Där finns bland annat tips på hur du kan använda rapporten i sociala medier.