Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, FN:s kvinnokonvention undertecknades 1979. Trots att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer än 30 år sedan återstår mycket att göra.

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts som andra kvinnor för våld, ofta i nära relationer. Vi vet också att kvinnor med funktionsnedsättning inte får samma tillgång till samhällets stöd, som män med funktionsnedsättningar. Det gäller exempelvis assistanstimmar. Vi vet också att kvinnor med funktionsnedsättning som får bröstcancer, löper större risk att dö av sin sjukdom än andra kvinnor.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att när jämställdheten mellan män och kvinnor utreds från ett intersektionellt perspektiv, ska inte bara uppgifter om kön finnas med utan även funktionsnedsättning.
  • att särskild vikt ska läggas på förhållanden och strukturer som är kopplade till våld mot kvinnor som har funktionsnedsättningar.
  • att data kring jämställdhet delas upp, särskilt med funktionsnedsättning som grund.