Man i arbete på kontor
©fotograf Anki A/arkivbild

Alla människor har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Alla människor har också rätt till en försörjning, oavsett arbetsförmåga.

Arbetsmarknadspolitiken är inte utformad så att allas arbetsförmåga tas tillvara. Många människor med funktionsnedsättning saknar arbete trots att de både vill och kan arbeta. Det skapar svårigheter för de enskilda som får stora problem med sin försörjning. Det är också en samhällsekonomisk förlust att arbetsmarknaden inte bättre kan ta tillvara allas arbetsförmåga.

De som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan arbeta heltid, har möjlighet att få delar av sin försörjning genom socialförsäkringen. Många av de regler som gäller för socialförsäkringen gör det svårt att kombinera med arbete för den som har ett långvarigt behov av stöd.

De som har sådana funktionsnedsättningar som gör att de inte kan arbeta alls, eller mycket långvarigt inte kan arbeta, riskerar fattigdom.

De låga garantinivåerna i socialförsäkringen leder till att många försörjs av sina anhöriga.

Funktionsrätt Sverige kräver:

• Att arbetsmarknadspolitiken utformas så att allas arbetsförmåga tas tillvara. Det förutsätter både insatser för att stärka den en­skilde och för att stärka arbetslivets förmåga att tillvarata alla människors resurser.

• Att socialförsäkringen utformas så att den garanterar god försörjning, även för de som långvarigt eller livslångt behöver stöd.

• Att den som på grund av funktionsnedsättning inte kan arbeta alls garanteras ett gott liv.

 

 

Vill du veta mer?

Intressepolitisk utredare Annica.nilsson@funktionsratt.se

En socialförsäkring för alla – Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

Funktionsrätt Sveriges plattform för socialförsäkring

Funktionsrätt Sveriges plattform för ett gott liv