Arbetsgruppen för privatekonomi startade hösten 2022 med syfte att arbeta för en god privatekonomi för personer med funktionsnedsättning samt för att en helhetsöversyn av den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning genomförs. Alla människor har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och ständigt förbättrade levnadsvillkor. Trots det lever många personer med funktionsnedsättning i fattigdom. Det beror på låga ersättningsnivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen, men också på de många avgifter från det offentliga för bland annat omsorg och hjälpmedel. Dagens system med olika avgifter och ersättningar skyddar inte mot fattigdom, det är dessutom komplicerat och svårt att överblicka. Ett resultat av arbetsgruppens arbete är ett öppet brev till socialförsäkringsminister Anna Tenje, samt publicerade debattartiklar på samma tema med flera regionala funktionsrättsföreningar.

Deltagande förbund:
Afasiförbundet i Sverige
Neuro
Primär immunbrist organisationen
Riksförbundet för ME-patienter
Riksförbundet FUB
Riksföreningen Grunden Sverige

För frågor om arbetsgruppen och medverkan kontakta:
Ansvarig på Funktionsrätt Sverige:
Annica Nilsson annica.nilsson@funktionsratt.se