Till Kansliet för Hållbart arbetsliv inför möte 7 dec_2022