Diarienummer 1.2.1-609 2022 Skrivelse till Institutet för mänskliga rättigheter 30 Januari 2023