Från Funktionsrätt Sverige till statsråd Paulina Brandberg