Skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson_9maj_2023