Skrivelse till Boverket med inspel angående uppdraget om lättnader av byggkraven för studentbostäder