Underlag till Försäkringskassans funktionshinderråd 7 mars 2023