Det här är en webbversion.
Det lättlästa partianalysen
finns också i pdf-format via länken:

Partianalys 2022 på lätt svenska

Det här är Funktionsrätt Sveriges analys
av partiernas politik
i våra frågor
inför valet i september 2022

vallogga med texten "Valet 2022 handlar om jämlik hälsa"

Inför förra valet 2018
ställde vi många frågor om LSS,
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det gör vi inte nu 2022
eftersom vi tycker att situationen blivit bättre.

Nu ställer vi frågor om jämlik hälsa,
eftersom personer med funktionsnedsättning
ofta har sämre hälsa än andra.

För att få en god hälsa,
måste vården vara bra
och ges till alla som behöver den.
Men det behövs fler saker:

  • Trygghet och rättvisa
  • Bra skola och utbildning
  • Möjlighet att arbeta och tjäna pengar.

Alla saker som påverkar hälsan
är viktiga rättigheter
i Funktionsrättskonventionen;
FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.

Nästa avsnitt: 23 frågor