1. Nationell handlingsplan för jämlik vård

Vi frågade partierna
om de vill göra en plan för vården
som ska gälla för hela Sverige,
för att skapa en mer jämlik vård.

Alla partier svarade ja,
utom Socialdemokraterna och Kristdemokraterna.

De svarade nej av olika anledningar.
Socialdemokraterna svarade nej,
eftersom de menar att
vården ska styras av regionerna,
inte av staten.

Kristdemokraterna vill flytta ansvaret över vården
från regionerna till staten.

Kristdemokraterna svarade nej på vår fråga,
för att de ville veta mer
om vårt förslag först.

2. Ändra skollagen så att elever inte diskrimineras

Vi frågade partierna
om de vill ändra i skollagen
så att inte skolor kan säga nej
till att ta emot elever med funktionsnedsättning
bara för att det är dyrt eller svårt.

Tre partier vill göra den ändringen.
Det är Vänsterpartiet,
Liberalerna
och Centern.

De tre partierna förklarar sina svar
på olika sätt.

Kristdemokraterna svarar nej,
men vill undersöka frågan närmare.

Socialdemokraterna, Moderaterna,
Miljöpartiet och Sverigedemokraterna
svarar nej,
eftersom skolor ibland inte
får pengar av kommunen
för att bygga om skolor så att de passar alla.

Därför kan inte vissa skolor
ta emot alla elever.

3. Minskad arbetslöshet

Vi frågade partierna
om de vill ta fram en plan

som ska gälla hela Sverige med åtgärder
för att fler personer med funktionsnedsättning
ska jobba.

Dessa partier svarade ja:

Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Liberalerna, Centerpartiet
och Sverigedemokraterna

Dessa svarade nej:

Socialdemokraterna, Moderaterna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna menar
att Arbetsförmedlingen har ett ansvar
för att ta fram åtgärder.

Därför behöver inte politikerna
göra en särskild plan.

Kristdemokraterna tycker också
att Arbetsförmedlingen har ansvar,
men det partiet har flera andra intressanta förslag.

Kristdemokraterna vill utreda
hur det kan bli lättare
för små och medelstora företag
att anställa personer med funktionsnedsättning.

Moderaterna vill att fler arbetsgivare,
ska få hjälp från staten
att betala ut lön för anställda
som har funktionsnedsättning.

Sverigedemokraterna förklarar inte
varför de svarar nej på frågan.

4. Hjälp i domstol

Vi frågade partierna
om de vill öka den hjälp man kan få
om man hamnar i en domstol.

Vi frågade om personer med funktionsnedsättning
ska skyddas mot hatbrott
på samma sätt som exempelvis homosexuella.

Alla partier svarar ja på den frågan,
utom Socialdemokraterna och Moderaterna.

Vi frågade om det ska vara gratis
att få hjälp av en advokat
för någon som hamnar i förvaltningsdomstolen.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet,
Liberalerna och Centerpartiet säger ja,
och de partierna tycker
att rättshjälpen behöver utvecklas.
Alltså att fler ska få ekonomisk hjälp
när de hamnar i domstol.
Moderaterna är inte lika säkra på det.
Sverigedemokraterna säger nej.

Liberalerna och Kristdemokraterna
vill skapa en särskild myndighet
som ska heta ”LSS-inspektion”.
Den ska hjälpa personer
som vill ha hjälp i domstolen.

Socialdemokraterna svarar nej
på båda frågorna.

Alla våra frågor till partierna

Via den här länken
kan du läsa de 23 frågor
som vi ställde till partierna:

Frågor och svar i vår valenkät

De handlar om de områden som vi beskrivit:

  • Jämlik vård
  • Trygghet och rättvisa
  • Bra skola och utbildning
  • Möjlighet till arbete och försörjning

Frågorna är inte skrivna på lättläst
eftersom partierna inte fick dem på lättläst.