Partiernas ja-svar på enkäten visas i ett stapeldiagram