1:a plats: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet svarade ja
på alla våra frågor.
Deras förklaringar visar
att de kan och förstår frågorna bra.
De senaste fyra åren
har Vänsterpartiet visat
att de kämpar för vår sak.

Vänsterpartiet har bland annat
lämnat dessa förslag till Riksdagen:

 • Det ska bli billigare att gå till tandläkaren.
 • Personer med funktionsnedsättning
  som drabbas av hatbrott
  ska få mera hjälp i domstolen.

2:a plats: Miljöpartiet

Miljöpartiet svarade ja
på 21 av våra 23 frågor.
De ger långa
och trovärdiga förklaringar
till sina svar.
Miljöpartiet har goda kunskaper
om våra frågor.

De senaste fyra åren
har de visat
att de kämpar för vår sak.

De har varit med i den regering
som förbättrat LSS
och som höjt garantinivån
i sjuk- och aktivitetsersättningen.

 • Miljöpartiet har sett till
  att de som utbildar sig
  till lärare och rektorer
  får lära sig mer om ADHD
  och andra diagnoser
  under sin utbildning.
 • Miljöpartiet har jobbat för
  tidigt stöd till elever i skolan.
 • Miljöpartiet har också lagt pengar på
  att fler personer med funktionsnedsättning
  ska få ett jobb.

3:e plats: Liberalerna

Liberalerna har svarat ja
på 22 av våra 23 frågor,
alltså fler än Miljöpartiet.

Men Liberalernas förklaringar
är inte lika bra.

Liberalerna har länge
brytt sig om våra frågor.
De var med och införde LSS-lagen.

De senaste fyra åren
har Liberalerna föreslagit
flera bra saker i riksdagen:

 • Starkare skydd mot hatbrott
 • Starkare rättigheter i skolan
 • Göra Funktionsrättskonventionen till svensk lag

Men vi och Liberalerna tycker inte lika
när det gäller inkluderingen i skolan.

Inkludering betyder att skolan
är ansvarig för alla elever
oavsett deras olika egenskaper.

I en inkluderande skola finns gemenskap
och olikhet ses som en tillgång.
Alla elever känner sig delaktiga
i en inkluderande skola.

Liberalerna menar att
inkluderingen har gått för långt.
De vill starta specialklasser,
för barn som behöver mycket
stöd och hjälp.

Funktionsrätt Sverige
vill inte att barn med funktionsnedsättning
går i särskilda skolor eller klasser.
Vi vill att alla barn ska gå inom samma skola
och få den hjälp de behöver där.

Liberalerna tycker ändå
att rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
det vi kallar funktionsrätt,
är viktigt.

4:e plats: Centerpartiet

Centerpartiet har svarat ja
på 20 av våra 23 frågor.
Det är fler än tidigare år
för Centerpartiet.
Det är vi glada för.

Centerpartiet ger också
många bra förklaringar.

De senaste fyra åren
har Centerpartiet lagt flera bra förslag:

 • Öka kunskaperna om
  funktionsnedsättningar i skolan.
 • Låt fler få hjälpmedel.
 • Ge funktionsrättsorganisationerna
  mer bidrag från staten.

5:e plats: Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarar
precis som Miljöpartiet
ja på 21 av våra frågor.

Det är fler än tidigare år för Sverigedemokraterna,
men Sverigedemokraterna har inte så bra förklaringar.

Sverigedemokraterna skriver att FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
ska bli lag i Sverige.

Men Sverigedemokraterna skriver inte vad
som ska göras för att komma dit.

Vi vill veta vad partierna vill göra,
innan vi når målet på lång sikt.
Här saknar vi svar från Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna har
ett funktionsrättspolitiskt program.

Det är bra.
Men vi funderar på om det går
att lita på partiet,
eftersom många är tveksamma till
om Sverigedemokraterna tycker att alla människor
har lika stort värde.

Just att människor är
och får vara olika
är något som är mycket viktigt
i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

6:e plats: Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har svarat ja
på 15 av våra frågor.
De har väl genomtänkta
och kunniga förklaringar.

Kristdemokraterna har en tydlig politik på funktionsrättsområdet.
De har drivit på förbättringar inom LSS.
Det är bra att både Kristdemokraterna
och Moderaterna
vill ha lika regler i hela Sverige

 • för rehabilitering
 • för habilitering
 • och för hjälpmedel.

Men Kristdemokraterna har inte
svarat ja på vår fråga
om nationell handlingsplan,
som handlar om sjukvården.

Vi har förtroende för Kristdemokraternas engagemang
i våra frågor.

7:e plats: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna svarar bara ja
på 10 av våra 23 frågor.

Det gör att de hamnar näst sist
på vår lista.

Under de fyra år
då Socialdemokraterna suttit i regeringen
har de förbättrat flera
av våra områden,
bland annat när det handlar om
rättigheter till LSS
och höjd garantinivå
i sjuk- och aktivitetsersättning.

Men denna valrörelse lyfter vi andra frågor,
som bland annat innebär
att mer makt skulle gå till staten
och mindre makt till regioner
och till kommuner.

Vi vill att staten ska bestämma mer om vården.
Det har inte Socialdemokraterna svarat ja på.

Vi tycker också det är svårt att förstå
varför Socialdemokraterna inte vill
stärka skyddet mot hatbrott
för personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna säger att
de gärna vill ge mer pengar
till funktionshindersorganisationerna.

Nu ser vi fram emot att de gör det.

8:e plats: Moderaterna

Moderaterna har svarat ja
på 11 av våra 23 frågor.

Vi tycker inte att deras förklaringar räcker.
De saknas eller är för korta.

Vi har heller inte sett
några förslag från Moderaterna
inom våra områden.

Det är bra att både Moderaterna
och Kristdemokraterna
vill ha lika regler i hela Sverige

 • för rehabilitering
 • för habilitering
 • och för hjälpmedel.

Moderaterna har svarat ja
på vår fråga om de vill ha
en nationell handlingsplan för sjukvården.

Moderaterna har inga förslag
om hur skolan ska fungera
för elever med funktionsnedsättning.

Moderaterna saknar också förslag
om hur personer med funktionsnedsättning
ska få stöd att komma ut
i arbetslivet och jobba.

Moderaterna är det enda partiet
som inte vill ge mer pengar
till funktionsrättsorganisationerna.

Nästa avsnitt: Några viktiga frågor