Under mars och april har Funktionsrätt Sverige arrangerat en serie samtal med partiledare och andra företrädare för våra riksdagspartier.

Vi är nyfikna på var partierna står i våra viktiga funktionsrättsfrågor, men också på vad vi kan förvänta av respektive parti i regeringsställning.

I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för rätten till en jämlik hälsa. Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också centrala i FN:s Funktionsrättskonvention. Under partiledarsamtalen har vi därför diskuterat hälso- och sjukvård, men även frågor kring utbildning, arbetsliv, försörjning och andra faktorer med avgörande betydelse för livsvillkoren.

Bilden visar Gabriella Ahlström
Gabriella Ahlström

Moderator för samtalen är Gabriella Ahlström, journalist och författare.

På grund av pandemin har samtalen arrangerats helt digitalt via Zoom.

Partiledarsamtalen är textade. Vi har använt en långsam undertextning med stöd av Afasiförbundet och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. De är även teckenspråkstolkade med stöd av MTM.

Här kan du ta del av alla partiledarsamtal!

Elisabeth Svantesson, Moderaterna

den 21 mars klockan 12.00 – 12.30

Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

den 21 mars klockan 13.00 – 13.30

Märta Stenevi, Miljöpartiet

den 22 mars klockan 9.00 – 9.30

Anders W Jonsson, Centerpartiet

den 24 mars klockan 9:00-9:30

Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet

den 31 mars klockan 13:00 – 13:30

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna

den 6 april klockan 11:15 – 11:45

Lena Hallengren, Socialdemokraterna

den 12 april 10:00 – 10:30

Bengt Eliasson, Liberalerna

den 13 april 10:00 – 10:30