Du, jag eller någon vi älskar kan hamna i en situation där vi behöver stöd från samhället för att få livet att fungera. Insatser som vi måste kunna lita på och räkna med. Det går inte idag.

LSS är en rättighetslag. Men varje dag får personer med rätt till insatser avslag på sina ansökningar eller blir av med sin personliga assistans eller annat stöd. Familjer och individer får sina liv sönderslagna.

Riksdagen måste göra nödvändiga lagändringar som återställer syftet med LSS.

Alla som omfattas av LSS har rätt till självbestämmande och att kunna leva som andra– det är deras funktionsrätt.