Inför valet den 9 september har vi genomfört en enklare partianalys, där vi rankat partierna efter hur de svarat på de 15 frågorna i vår valenkät, hur väl de redan arbetar med frågorna och hur väl de uppfyllde sina löften från valet 2014. I analysen har vi även utgått från valmanifest, hemsidor och ett urval av riksdagsdokument och förd politik.

Tabellen nedan visar antal frågor som partierna svarat ja på i vår valenkät.

 

Partierna har haft möjlighet att ange ”Ja” eller ”Nej” på frågorna, men i många fall har de istället valt att nyansera sina svar.
I tabellen och i vår rankning har vi därför bedömt svaren i tre steg: ”Ja”, ”Nej” eller ”Det beror på”. Det senare alternativet innebär att partiet inte tagit definitiv ställning, eller att det på andra sätt lämnas reservationer mot ett entydigt ”Ja” eller ”Nej”.

 

Såhär ser vår ranking ut:

1:a plats: LiberalernaLogga Liberalerna
Liberalerna som svarat ja på 10 av frågorna i vår valenkät 2018 placerar sig bäst av alla. Partiet har svarat ja på de tre av våra frågor som handlar om LSS. De tog initiativet till att införa lagen 1994 och har redan idag en stark trovärdighet när det gäller LSS, dels i form av motioner och en ordentlig satsning i budget. Partiet har redan nu med frågan om stärkt skydd mot hatbrott i sitt valmanifest. Riksdagsledamöter har också agerat när det gäller funktionsrätt i lag och stärkta rättigheter i skolan. Tyvärr vill Liberalerna inte bidra till en höjning av den redan oacceptabelt låga garantinivån för personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Sammanfattningsvis är det lovande, men vi manar ändå till viss försiktighet i förtroendet då vår partiutvärdering för mandatperioden 2014-2018, visar att det fanns en skillnad mellan Liberalernas ambitioner och faktisk politik.

Logga Vänsterpartiet2:a plats: Vänsterpartiet
Vänsterpartiet svarar ja på nio av frågorna i valenkäten och visar därmed höga ambitioner. Ska vi låta förra mandatperioden styra våra förväntningar kan vi känna förtroende . Vänsterpartiet svarar ja på de tre viktiga frågorna om LSS och svarar redan nu upp i form av motioner även när det gäller tydligare regler för tvångsvård och att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och ingå i samma regelsystem som övrig vård.

Logga KDDelad 3:e plats: Kristdemokraterna
Kristdemokraterna svarar ja på nio frågor, men eftersom de svarar nej på så många som fem frågor dras deras resultat ned. Positivt är att de svarar ja på de tre frågorna om LSS och svarar upp i budgeten med ökade anslag till personlig assistans till och med 2020.

Logga MiljöpartietDelad 3:e plats: Miljöpartiet
Miljöpartiet har svarat ja på åtta av våra frågor, men har svarat ”det beror på” på fem frågor. De har svarat nej på den viktiga fråga om LSS, som handlar om att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. De har också suttit i regeringsställning och därmed bidragit till mandatperiodens nedskärningar i LSS. Miljöpartiet hade höga ambitioner också inför förra mandatperioden, men får bara godkänt på en enda punkt.

Logga ModeraternaDelad 4:e plats: Moderaterna
Moderaterna har svarat ja på sju av våra frågor. De visar nytt engagemang i funktionsrättsfrågorna och ger fler löften än både Socialdemokraterna och Centern. Moderaterna har under den nuvarande mandatperioden lämnat flest antal motioner för att utöka lärar- och rektorsutbildningarna. De delar tyvärr uppfattningen med allianskamraterna Centerpartiet och Liberalerna att inte bidra till en höjning av garantinivån för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och redan nu lever på mindre än 10 000 kr i månaden. Inför förra mandatperioden visade Moderaterna lägre ambitioner i vår valenkät, men levde samtidigt upp till sitt givna löfte om att driva frågan om lärar- och rektorsutbildningarna.

Logga SverigedemokraternaDelad 4:e plats: Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna svarar liksom Moderaterna ja på sju av våra frågor och visar därmed högre ambitioner än i tidigare mandatperiod, då de endast fick godkänt på en punkt som handlade om en marginell höjning av statsbidragen. Ett grundläggande problem med partiet är att de inte fullt ut ser till alla människors lika värde, intersektionalitet och den mänskliga mångfalden i alla dess uttryck som ligger till grund för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Logga Socialdemokraterna5:e plats: Socialdemokraterna
Socialdemokraterna svarar bara ja på sex av våra femton frågor, vilket placerar partiet näst sist i vår rankning. De svarar ja på två av frågorna som handlar om återställande av LSS, men vill inte lova att de som redan drabbats av avslag eller förlorats sina insatser ska få rätt till omprövning. Regeringen ligger bakom de stora försämringar som skett med LSS under mandatperioden. De har lämnat en proposition om en funktionshinderpolitik, som har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, men agerar inte på rekommendationer från FN om att utreda frågan om konventionen som lag. Socialdemokraterna har engagerat sig starkt att göra FN:s barnkonvention till svensk lag och stärka HBTQ-rättigheter. Det är bra, men lämnar ingen förklaring till varför de inte agerar för att stärka funktionsrätt i lag. Riksdagsledamöter har motionerat om att tänderna ska betraktas som en del av kroppen. I regeringsställning har de också tillsatt en tandvårdsutredning. Under den förra mandatperioden har de bara agerat när det gäller frågan om en förstärkning av rehabiliteringskedjan, trots att de svarade ja på fyra av fem frågor i vår valenkät 2014.

Logga centerpartiet6:e plats: Centerpartiet 

Centerpartiet har i efterhand valt att gå ut på sociala medier och revidera sina svar. Vi välkomnar initiativet att ge tydligare svar, men kommer inte att göra en ny ranking. Alla partier har fått samma chans att svara på våra frågor och om ett parti får möjlighet till en ny bedömning måste även övriga partier få samma chans. Centerpartiets uppdaterade svar Centerpartiet motiverar på Anders W Jonssons  Facebook sida.

Centerpartiet har endast svarat ja på fyra av våra frågor. De får precis som vid förra valet den sämsta placeringen i vår ranking. Trots att partiet säger sig vilja återupprätta intentionerna med LSS, vill de varken lova att de som förlorat insatser eller fått avslag på sina ansökningar får rätt till omprövning eller lova någon rättssäkerhet i att beviljade insatser enligt LSS verkställs. Centerpartiet är det enda parti som vill sänka statsbidragen till funktionshinderorganisationerna i sin budgetmotion.