Inför valet 2018 har vi formulerat 15 frågor om den kommande mandatperiodens funktionsrättspolitik. Frågorna spänner över Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden om funktionsrätt, jämlik vård, utbildning, rätt till arbete, god försörjning och LSS. Samtliga riksdagspartier har fått svara på våra frågor. 

Klicka på partisymbolen i bilden så hittar du partiets svar på frågorna direkt under bilden.

[drawattention ID="6632"]