Vem har makten över ditt liv? Vem väljer var du ska bo och med vem? Bestämmer över din fritid och vem du umgås med? Eller avgör om du ska rösta eller inte?

Sverige har antagit FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots det tar myndigheter och domstolar beslut utan tanke på individens rättigheter att bestämma över sitt eget liv.

Funktionsrättskonventionen måste säkerställas i svensk lag och gå att utkräva i domstol.