Visste du att när vården sviker är du maktlös? Som patient har du svårt att hävda din rätt.

Landstingen är skyldiga att ge dig god vård i tid, att informera dig och göra dig delaktig. Men som patient kan du inte utkräva detta. Sverige, Bulgarien och Malta är de enda länder i Europa som saknar patienträttigheter i lagen. Det vill vi ändra på.

Vi har rätt till en jämlik vård efter behov – det är vår funktionsrätt.