Visste du att många elever inte går till skolan alls för att lärmiljön inte fungerar? Eller att en fjärdedel av alla ungdomar varje år går ut nian utan godkända betyg?

Alla barn har rätt att utvecklas i skolan. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till en likvärdig utbildning.

Barns röst måste höras i skolan. Funktionsrätten i skolan ska kunna utkrävas i praktiken.

 

Kampanjbild 1

För dig är det en valfråga
För mig är det en rättighetsfråga.
Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett förutsättningar.
På bilden är en flicka med intensivt gröna ögon och allvarlig min.

Kampanjbild 2

Visste du att en fjärdedel av alla elever går ut skolan utan fullständiga betyg
eller att många tvingas stanna hemma för att skolan inte fungerar.
Många av dessa elever har en funktionsnedsättning.
Skolan ska fungera för alla barn – det är skolans ansvar.