Funktionsrätt Sveriges valkompass är baserad på den enkät som skickades ut till riksdagspartierna inför vår granskning av partiernas funktionsrättspolitik. Granskningen hittar du på den här sidan:

Funktionsrätt Sveriges partianalys 

I valkompassen matchas dina svar med partiernas svar på vår valenkät. Vi samlar inte in några personuppgifter.
Valkompassen är gjord med verktyget Riddle.com.

Här kan du se hur Riddle arbetar för att följa GDPR.