Inför valet 2022 fokuserar vi på fem valfrågor med utgångspunkt i rätten till jämlik hälsa. I samband med våra kampanjveckor kommer vi att sätta särskilt fokus på fyra av frågorna. Så här ser planeringen ut!

16 – 20 maj 2022 (vecka 20)

Alla elever har rätt till en fungerande skolgång

7 – 10 juni 2022 (vecka 23)

Jämlik vård för alla

27 juni – 1 juli 2022 (vecka 26)

Reformera rättshjälpssystemet och stärk rättsskyddet

29 augusti – 3 september 2022 (vecka 35)

Fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete

Du hittar vårt publicerade material och information via länkar till kampanjsidor ovan. Vi skickar även ut mejl till våra medlemsförbund och samarbetsorganisationer inför kampanjveckorna.