Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden – oavsett konjunktur.

De senaste åren har möjligheten till arbete försämrats ytterligare på grund av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Långtidsarbetslösheten har också ökat i spåren av pandemin. Idag är cirka 40 000 personer med funktionsnedsättning långtidsarbetslösa.

Funktionsrätt Sverige vill:
  • Se en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen.
  • Se en rejäl satsning för ett mer inkluderande arbetsliv – riktad mot de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden.
  • Att Arbetsförmedlingen får de direktiv och resurser som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska få ett adekvat individuellt stöd och kunna lämna arbetslösheten.
  • Att de arbetsmarknadspolitiska stöden reformeras. Arbetsförmedlingen behöver uppdaterade verktyg som möter de behov som finns hos arbetssökande och på landets arbetsplatser. De arbetssökande – men även arbetsplatserna – behöver kunna erbjudas ett mer individuellt och långvarigt stöd.
  • Att skyddet mot diskriminering säkerställs i arbetslivet. Det behövs ett bättre stöd för arbetsplatsernas inkluderande arbete och lagkraven på aktiva åtgärder måste förtydligas.

Sprid gärna vårt material inför valet!

Rapport inför valet 2022

Vi har tagit fram fördjupande rapporter om våra valfrågor. Arbetsmarknadsrapporten hittar du här:

Hur kan alla få plats i arbetslivet? (pdf)

Omslagssida för rapport inför valet 2022 om arbetsliv

 

 Ladda ned rapporten

Respekt för rättigheter

2019 publicerade civilsamhället en gemensam rapport om det pågående arbetet med att implementera konventionen i Sverige, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnat till Sverige.

Artikel 24 i konventionen handlar om rätten till en inkluderande utbildning och behandlas i rapporten på sidorna 64-66.

Läs rapporten här:

Respekt för rättigheter? (2019)

Omslagssida för rapporten Respekt för rättigheter

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under våren 2022 arrangerade Funktionsrätt Sverige digitala partiledarsamtal med samtliga riksdagspartier. Alla partier svarade på våra valfrågor, bland annat om skolan. Här är en länk till alla partiledarsamtal:

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Verktygslåda för påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbplats finns en verktygslåda för påverkansarbete. Den innehåller en hel del matnyttiga tips som du kan ha användning för i valarbetet. Här är länken:

Verktygslåda för påverkansarbete

Vår vallogga

Funktionsrätt Sveriges vallogga förekommer i fyra varianter.

Illustration: Anna Fridh