Reformera rättshjälpen och stärk rättsskyddet!

Alla ska ha tillgång till rättvisa. Idag avslås de allra flesta ansökningar om rättshjälp och många har inte tillgång till rättssystemet på lika villkor som andra.

Om du får avslag på en ansökan om sjukersättning eller personlig assistans är det nästan omöjligt att få ekonomiskt stöd för att anlita ett juridiskt ombud. Både funktionsrättsrörelsen och forskare i juridik har påpekat att det här är en orimlig situation.

Funktionsrätt Sverige vill:
  • Att en statlig utredning tillsätts för att förbättra tillgången till rättshjälp för den enskilde.
  • Att det införs kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister.
  • Att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda.
  • Att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt inom hela rättsväsendet.

Debatt i Altinget den 6 juli 2022:
Funktionsrätt Sverige: Säkerställ allas tillgång till rättvisa

Vi vill också se ett stärkt rättsskydd för personer med funktionsnedsättning

Lagstiftningen mot hatbrott gäller inte alla. 2017 stärktes skyddet för transpersoner i Sverige. Nu vill vi se ett motsvarande rättsskydd för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige vill:
  • se en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning.
  • att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott på jämlik grund, som exempelvis etnicitet.
Debatt i Dagens ETC den 28 juni 2022:
Funktionsnedsatta måste skyddas mot ökade hatbrott

Respekt för rättigheter

2019 publicerade civilsamhället en gemensam rapport om det pågående arbetet med att implementera konventionen i Sverige, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnat till Sverige.

Artikel 24 i konventionen handlar om rätten till en inkluderande utbildning och behandlas i rapporten på sidorna 64-66.

Läs rapporten här:

Respekt för rättigheter? (2019)

Omslagssida för rapporten Respekt för rättigheter

Vi har tagit fram fördjupande rapporter om våra valfrågor. Rapporterena om rättshjälp och stärkt rättskydd hittar du här:

Alla ska ha lika tillgång till rättvisa (pdf)
Ladda ned rapporten om rättvisa

Omslagssida för rapport inför valet 2022 om tillgång till rättvisa

 

Luckor i lagen(pdf)
Ladda ned rapporten 

Omslagssida för rapport inför valet 2022 om hatbrott

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under våren 2022 arrangerade Funktionsrätt Sverige digitala partiledarsamtal med samtliga riksdagspartier. Alla partier svarade på våra valfrågor, bland annat om skolan. Här är en länk till alla partiledarsamtal:

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Verktygslåda för påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbplats finns en verktygslåda för påverkansarbete. Den innehåller en hel del matnyttiga tips som du kan ha användning för i valarbetet. Här är länken:

Verktygslåda för påverkansarbete

Vår vallogga

Funktionsrätt Sveriges vallogga förekommer i fyra varianter.

Illustration: Anna Fridh