Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem särskilt viktiga frågor utifrån rätten till jämlik hälsa. Den andra kampanjveckan handlar om rätten till en jämlik vård.

Under kampanjveckan hjälps vi åt att sprida våra kampanjbudskap i våra egna kanaler men också genom att skriva debattinlägg i andra medier. 

Funktionsrätt Sverige vill:

  • Att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive tandvården). Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras. 
  • Att personcentrerad vård genomförs i hela landet och att funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet. 
  • Att staten finansierar minst 1 250 nya specialistläkare i allmänmedicin för att stärka primärvården. 

Sprid gärna vårt material inför valet!

Rapport inför valet 2022

Vi har tagit fram fördjupande rapporter om våra valfrågor. Rapporten om jämlik vård hittar du här:

Jämlik vård för alla (pdf)

omslagssida för rapport om jämlik vård

Ladda ned rapporten om jämlik vård

Respekt för rättigheter

2019 publicerade civilsamhället en gemensam rapport om det pågående arbetet med att implementera konventionen i Sverige, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnat till Sverige.

Artikel 24 i konventionen handlar om rätten till en inkluderande utbildning och behandlas i rapporten på sidorna 64-66.

Läs rapporten här:

Respekt för rättigheter? (2019)

Omslagssida för rapporten Respekt för rättigheter

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under våren 2022 arrangerade Funktionsrätt Sverige digitala partiledarsamtal med samtliga riksdagspartier. Alla partier svarade på våra valfrågor, bland annat om skolan. Här är en länk till alla partiledarsamtal:

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Verktygslåda för påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbplats finns en verktygslåda för påverkansarbete. Den innehåller en hel del matnyttiga tips som du kan ha användning för i valarbetet. Här är länken:

Verktygslåda för påverkansarbete

Vår vallogga

Funktionsrätt Sveriges vallogga förekommer i fyra varianter.

Illustration: Anna Fridh