Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan utan fullständiga betyg. Många av dem har funktionsnedsättningar. Många elever med problematisk skolfrånvaro kan misstänkas ha funktionsnedsättning.

Alla elever ska få adekvat stöd, förståelse och anpassning i skolan och under fritiden. Detta ska ske inom ramarna för ett inkluderande skolsystem.

Funktionsrätt Sverige vill:

  • Att det tas fram en nationell handlingsplan som säkerställer alla elevers rätt till en inkluderande utbildning – i lärmiljöer som utformats utifrån principen om universell utformning.
  • Att det fria skolvalet verkligen gäller alla elever. Ta bort skrivningarna i skollagen som ger möjlighet för skolor att neka elever på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter.
  • Att nationell statistik förbättras, så att den visar hur stödet till elever fungerar och vilka brister som faktiskt finns, men även hur stor andel bland elever med problematisk frånvaro som har funktionsnedsättning.
  • Att en likvärdig tillgång till elevhälsa säkerställs – över hela landet.

Sprid gärna vårt material inför valet!

Rapport inför valet 2022

Vi har tagit fram fördjupande rapporter om våra valfrågor. Rapporten om skolan hittar du här:

Skolan ska fungera för alla elever (pdf)

BIlden visar förstasidan av rapporten "Skolan ska fungera för alla elever"

Ladda ned rapporten om skolan

Respekt för rättigheter

2019 publicerade civilsamhället en gemensam rapport om det pågående arbetet med att implementera konventionen i Sverige, med utgångspunkt i de rekommendationer som FN lämnat till Sverige.

Artikel 24 i konventionen handlar om rätten till en inkluderande utbildning och behandlas i rapporten på sidorna 64-66.

Läs rapporten här:

Respekt för rättigheter? (2019)

Omslagssida för rapporten Respekt för rättigheter

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Under våren 2022 arrangerade Funktionsrätt Sverige digitala partiledarsamtal med samtliga riksdagspartier. Alla partier svarade på våra valfrågor, bland annat om skolan. Här är en länk till alla partiledarsamtal:

Partiledarsamtal om funktionsrätt

Verktygslåda för påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbplats finns en verktygslåda för påverkansarbete. Den innehåller en hel del matnyttiga tips som du kan ha användning för i valarbetet. Här är länken:

Verktygslåda för påverkansarbete

Vår vallogga

Funktionsrätt Sveriges vallogga förekommer i fyra varianter.

Illustration: Anna Fridh