Funktionsrätt Sverige får en halv miljon kronor för att utbilda patientföreträdare

Vi har fått riktigt glädjande nyheter när det gäller vår satsning på att utbilda patientföreträdare. Regeringen beviljar Funktionsrätt Sverige 500.000 kr för arbetet med att utveckla en utbildning under 2022.

Så här skriver socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande:

”Regeringen anser att det behövs fler patientföreträdare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sin egen organisation och andra grupper. Vi uppmuntrar den utveckling som nu sker mot att ge patienter ökad kunskap och förmåga att i högre grad ta tillvara sina intressen”.