Funktionsrätt Sverige har nu 50 medlemsförbund!

Vi välkomnar Narkolepsiföreningen Sverige som är en intresseförening för de som drabbades av narkolepsi på grund av vaccinationen mot svininfluensa vintern 2009-2010 och deras anhöriga.

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att funktionen som styr vakenhet och sömn är skadad.  Sjukdomen går inte att bota, men det finns läkemedel som höjer vakenhetsgraden och förbättrar nattsömnen.

Den som har narkolepsi kan drabbas av ett eller flera symptom, som kan variera från person till person. Hur mycket vardagslivet påverkas av sjukdomen skiftar också från person till person.

Det vanligaste tecknet på narkolepsi är att den drabbade känner sig extremt trött. Det är också vanligt med splittrad nattsömn och så kallade kataplexier; att man tillfälligt tappar muskelkraft, särskilt i samband med starka känsloyttringar.

Innan vaccinationen mot svininfluensa diagnostiserades cirka 80-90 personer per år med narkolepsi. Den grupp som drabbades av narkolepsi av vaccinationen består idag av cirka 450 personer. Totalt beräknas cirka 4 000 personer i (diagnostiserade+ mörkertal) vara drabbade av narkolepsi i Sverige.

Läs mer på Narkolepsiföreningen Sveriges hemsida