Funktionsrätt Sverige instämmer i Riksrevisionens kritik av Samhall

Porträttbild av en man
Nicklas Mårtensson

Samhall uppfyller inte hela sitt samhällsuppdrag. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. ”Den kritik som framförs är inte ny. Nu är det viktigt att ta tag i bristerna. Det handlar inte bara om Samhall, utan om hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Enligt Riksrevisionen har Samhall skapat många arbetstillfällen, men inte erbjudit utvecklande tjänster som möter de anställdas behov. Samhall har inte lyckats skapa tillräcklig bredd i utbudet av arbetsuppgifter för att säkerställa anpassning till anställdas olika förutsättningar. Personalledande chefer har för stora personalgrupper och för många kunduppdrag.

Styrningen behöver bli tydligare

Regeringens styrning av Samhall får också kritik då den främst varit inriktad på uppdragets volym och bolagets ekonomiska utveckling, medan mindre uppmärksamhet ägnats åt kvaliteten på sysselsättningen.

– Vi instämmer i kritiken. Styrningen behöver bli tydligare, bredden av arbetsuppgifter behöver öka och det behöver ges individuellt stöd. Utvecklingsbehoven är stora, säger Nicklas Mårtensson.

En översyn av hela arbetsmarknadspolitiken

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att utreda vilken organisationsform som bäst uppfyller riksdagens mål med verksamheten.

– Vi anser att en utredning av Samhall bör utvidgas till en översyn av hela arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning. Det är för svårt för många med funktionsnedsättning att få ett jobb idag. Det är en förlust för samhället, arbetsgivare och individer. Det är kontraproduktivt och helt oacceptabelt, avslutar Nicklas Mårtensson.

Information på andra webbplatser