Funktionsrätt Sverige medverkade på toppmöte om ett starkare MR-institut

Den 18 oktober arrangerades ett digitalt toppmöte om förutsättningar för att stärka arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige. Fonden för mänskliga rättigheter och Funktionsrätt Sverige medverkade i toppmötet som representanter för civilsamhällets MR-nätverk.

Under det senaste året har det  blivit smärtsamt uppenbart att överlevnaden för Institutet för mänskliga rättigheter är beroende av politiska prioriteringar. Civilsamhället har under året skrivit brev till statsminister Ulf Kristersson och drivit kampanjen #Ingenvanligmyndighet.

MR-institutet hade på onsdagen bjudit in internationella och nationella experter till ett toppmöte om institutets arbete. Samtliga talare betonade vikten av att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Mer specifikt handlade diskussionen vid toppmötet om vad som krävs för att det svenska MR-institutet ska uppnå högsta internationella status och arbeta i enlighet med FN:s så kallade Parisprinciper.

Porträttbild av en kvinna
Charlotta Göller

Den nära relationen till civilsamhället betonades

Charlotta Göller och Mia Ahlgren representerade civilsamhällets nätverk för mänskliga rättigheter. De underströk MR-institutets nära relation till civilsamhället och vikten av att säkerställa institutets förmåga att fylla rollen som en ”oberoende övervakningsmekanism” enligt Funktionsrättskonventionen.

– Det var ett samfällt och imponerande stöd från de internationella institutionerna. Men många betonade också att det behövs fler åtgärder för att säkerställa MR-institutets fortsatta existens och finansiella oberoende, säger Charlotta Göller, Fonden för mänskliga rättigheter, samordnare av civilsamhällets MR-nätverk.

Leende kvinna med långt mellanblont hår och glasögon
Mia Ahlgren

Behov av en klagomålsprocess

En del av det digitala toppmötet handlade specifikt om MR-institutets uppdrag att främja, skydda och övervaka genomförandet av Funktionsrättskonventionen i Sverige. Anna Bruce från Raoul Wallenberginstitutet presenterade preliminära resultat från en studie om åtagandet enligt konventionen, som även gäller funktionsrättsorganisationernas rätt att vara involverade i övervakningen av att rättigheterna följs.

– Vi tog bland annat upp att det måste finnas en möjlighet för både individer och organisationer att lämna klagomål när man upplever att rättigheterna i konventionen kränks. Idag är det svårt att veta vem som har ansvaret och ännu svårare att få upprättelse. Vi ser fram emot en fördjupad dialog om vad som krävs för att uppfylla åtaganden i konventionen, säger Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige.

Bland övriga talare vid toppmötet återfanns jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, ordförande för riksdagens konstitutionsutskott Ida Karkianen och ledare för olika MR-organ inom FN och EU.

 

Bild med loggor från MR-Fonden och Funktionsrätt Sverige, två porträttbilder och texten "Det behövs fler åtgärder för att säkerställa MR-institutets existens och oberoende

 

 

 

Vill du veta mer?

Utlåtande från OSSE

Under mötet presenterade OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ett utlåtande om sin syn på lagen om MR-institutet. OSSE är organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Pressmeddelande från regeringen om toppmötet

Utlåtande från ODIHR om MR-institutets status.