Funktionsrätt Sverige medverkar på MR-dagarna i Örebro

Tema för årets MR-dagarna är trygghet och säkerhet. Projektet Funktionsrättsbyrån kommer att hålla ett  seminarium som streamas fredag klockan 9-10. Det har rubriken AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet? Lokal: Skomakaren.
Länk till webbinariet i programmet

Länk till anmälan på vår hemsida

Funktionsrätt Sverige kommer att medverka i flera andra seminarier på plats, se lista nedan. Vår monter har plats 23 på plan två i Conventum på Fabriksgatan 26-28 i Örebro. Välkomna!

Medverkar i montern gör också FUBs arvfondsprojekt Mitt Vuxenliv – Livskunskap. De arbetar för att skapa goda förutsättningar och trygghet inför vuxenlivet, för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitivt tillgängliga digitala verktyg tas fram i samarbete med flera gymnasiesärskolor.

Följ projektet på sociala medier @mittvuxenliv

Webbinarium som Funktionsrätt Sverige arrangerar:
Fredag kl 9-10
AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet? Lokal: Skomakaren. Detta streamas.
Länk till seminariet i programmet

 

Seminarier där Funktionsrätt Sverige medverkar:
Torsdag 10-10.30
Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad? Lokal: Globala scenen
Länk till seminariet i programmet 

Torsdag 10.30-11.30
Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter? Lokal: Mältaren.

Länk till seminariet i programmet

Torsdag 14.30-15.30
Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken. Lokal: Teatercaféet.
Länk till seminariet i programmet

Torsdag 16-17
Funkofobi – hat & hot mot personer med funktionsnedsättning. Lokal: Tunnbindaren.
Länk till seminariet i programmet

Fredag 14.30-15.30
Livet i den säkra hamnen – en utfrågning om ömsesidig integration och rätten till arbete för migranter med funktionsnedsättning i Sverige. Lokal: Tunnbindaren.
Länk till seminariet i programmet