Funktionsrätt Sverige om coronaviruset

Funktionsrätt Sverige känner ett särskilt ansvar att bidra till att bromsa smittspridningen av coronaviruset för att skydda personer i riskgrupper och för att minska belastningen på sjukvården.

Funktionsrätt Sverige är en samverkansorganisation för 44 medlemsförbund, som tillsammans har 400 000 medlemmar. Många av våra förbund organiserar personer som tillhör grupper som riskerar att drabbas av svåra symtom vid insjuknande i covid-19. Många av dessa grupper har också ett stort behov av sjukvårdens resurser, som inte beror på covid-19.

Funktionsrätt Sverige känner därför ett särskilt ansvar att bidra till att bromsa smittspridningen i samhället för att skydda personer i riskgrupper och för att minska belastningen på sjukvården och även på socialtjänsten.

Det är oerhört viktigt att sjukvården även fortsättningsvis har kapacitet att också vårda och behandla personer med andra allvarliga tillstånd och sjukdomar än covid-19. Sjukhuspersonalen är hjältarna i detta svåra som drabbat världen och tillsammans måste vi bidra till att de även i fortsättningen kan ge vård till de patienter som har störst behov.

Funktionsrätt Sverige är övertygande om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att klara krisen. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens och regeringens bedömningar i den pågående utvecklingen av coronavirusets spridning i Sverige. Vi fortsätter vårt viktiga intressepolitiska arbete på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det innebär att vi

  • ställer in planerade möten och event för större grupper. Vi har bland annat ställt in det planerade ordförandemötet nu på torsdag den 19 mars.
  • arbetar på distans när det är möjligt.
  • använder telefon och tillgängliga digitala lösningar för att genomföra möten på distans.
  • stannar hemma från arbetet när vi har förkylningssymtom. Skälet till detta är att symtomen på covid-19 inte går att skilja ifrån andra luftvägsinfektioner.
  • hälsar inte med en handskakning eller en kram, utan vi håller ett visst fysiskt avstånd till de vi träffar.
  • är noga med handhygienen och tvättar händerna ofta.
  • driver på att all offentlig information om coronaviruset ska finnas i tillgängliga format.