Funktionsrätt Sverige på plats i FN:s högkvarter för konferens om konventionen

Marina Carlsson under seminariet om krisberedskap.

Marina Carlsson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige, har den här veckan medverkat vid FN:s årliga statspartskonferens om Funktionsrättskonventionen, COSP17, vid FN:s högkvarter i New York.

En bild på en skyskrapa
Konferensen COSP17 arrangeras i New York den 11-13 juni 2024.

På tisdagen var Marina Carlsson en av paneldeltagarna i ett direktsänt seminarium om tillgänglig krisberedskap och kriskommunikation. Seminariet – ett nordiskt sidoevent under den pågående konferensen – tog upp erfarenheter från arbetet med tillgänglig krisberedskap i de olika nordiska länderna. Vid eventet medverkade representanter från de nordiska regeringarna, myndigheter, experter och civilsamhället. Förutom Marina representerades civilsamhället även av Ida Hansson från Nuft och Niklas Mattson från SRF.

Marina Carlsson lyfte bland annat vikten av att den svenska regeringen tar fram en nationell strategi och samordna arbetet med krisberedskap över hela landet och på alla nivåer. Det här är en av de rekommendationer som FN lämnade till Sverige tidigare under våren.

Vill du se seminariet i efterhand? 

Du kan se hela sändningen via den här länken!

En panel med fyra personer och namnskyltar framför.
I seminariet medverkade fr v Marina Carlsson, Funktionsrätt Sverige, Ida Hansson, Nuft och Niklas Mattson, SRF