Funktionsrätt Sverige bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom olika projekt.

 

 

Vill du veta mer?

Läs om projektet Makten är min 

Läs om projektet Funktionsrättsbyrån

Läs om projektet Min sexualitet – min rätt