Projektet ”Alla vinner” hade som mål att fler av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund deltar i det viktiga standardiseringsarbetet. Projektet ville också öka kunskaperna bland annat om tillgänglighetskvalitet hos branscherna och standardiseringsverksamheten.

Standarder finns kring varor, tjänster och miljöer och det är standarder som styr såväl upphandling som vilka riktlinjer som gäller kring olika branscher. Myndigheter använder till stor del standarder i sin marknadskontroll av olika branscher.

Idag bedrivs standardiseringsarbete  främst av kommersiella aktörer och myndigheter. För att balansera detta har EU tagit initiativ för att få funktionshinders- och konsumentorganisationer att delta i standardiseringen.

Genom att delta i standardiseringsarbetet har Handikappförbunden sett stora möjligheter, men också identifierat problem som kan lösas genom projektet. Det handlar om en expertvärld där standardiseringsgrupperna innehåller många specialiserade företag, myndigheter och konsulter. Arbetsprocessen skiljer sig från funktionshindersrörelsens organisationsstruktur.

Projektet som är finansierades av Allmänna Arvsfonden var treårigt och pågick 2015-2018.

Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet.

Projektledare: Caroline Åkerhielm

Webbutbildning inom standardisering

Alla Vinner har tagit fram en webbutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att delta som användarrepresentant i standardiseringsarbetet,  eller som är ny inom standardisering.

Länk till utbildningen: Bli användarrepresentant!

Information på andra webbplatser

www.allavinner.nu

Länk till projektets egen webbplats

Bli användarrepresentant!

Länk till projektet Alla vinners webbutbildning för dig som är intresserad av att delta i standardiseringsarbete eller är ny inom standardisering